ทัวร์อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน

เดลลี - อัครา - เมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท ) - เมืองชัยปุระ - ซิตี้พาเลส - ฮาวามาฮาล - นครหลวงเดลลี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง