ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย AZERBAIJAN GEORGIA 8วัน 5คืน

บากู-แหลทอับเชรอน-ยูนาร์แด๊ก-โกบัสตาน-พิพิธภัณฑ์ ROCK ART-


เชมาค่า-เชคี-ลาโกเดกิ-ซิกนากี-ควาเรลี-ทบิลิซี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง