ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป 5 วัน 2 คืน

ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของประเทศ ชมเมืองแห่งศิลปะ
ย่านดันดีนอง นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy Steam Train
ชมโรงงานช็อคโกแลต
และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง