ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mattherhorn Glacier Paradise 10วัน 7คืน

มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท -นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ - นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น -ชมเขาแมทเธอฮอร์น - ทะเลสาบริปเฟลซี – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ - เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น Harder Kulm - ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ - ลาเทอร์บรุนเน่น – กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง