ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์... ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ โดยขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
...เที่ยวเมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส รถไฟสายโรแมนติกที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์
ล่องเรือทะเลสาบเบรียนส์ ในอ้อมกอดของหุบเขาและสายน้ำสีฟ้าคราม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง