ทัวร์ศรีลังกา มหัศจรรย์...SRILANKA 3 วัน 2 คืน

- ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา สักการะขอพร พระเขี้ยวแก้ว
- ชมระบำพื้นเมือง Kandyan dance
- ชมศูนย์สมุนไพร Tae Factory
- สักการะ วัดคงคาราม ชอปปิ้ง Odel 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง