ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน 2 คืน

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - แม่น้ำโขง - แม่น้ำคาน - พระธาตุพูสี
พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเชียงทอง
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระธาตุหลวง - วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้
บ่อน้ำพญานาค - พระธาตุดำ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง