ทัวร์รัสเซีย Romantic Russia 8วัน

กรุงมอสโคว์ ซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ สถานีรถไฟใต้ดิน ล่องเรือแม่น้ำมอสควา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง