ทัวร์รัสเซีย KAMCHATKA NOVOSIBIRSK 7 วัน 4 คืน

โขดหินสามพี่น้อง - ภูเขาไฟอวชินสกี - อ่าวอวาชา - แม่น้ำบิสตรายา - ยอดเขาเวียรบลูด
ภูเขาไฟโคดุตกา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง