ทัวร์รัสเซีย เอียร์คุสต์ – ลิสต์เวียนก้า 8 วัน 7 คืน

อิร์คุตสค์ - Circumbaikal Rail Road - ทะเลสาบไบคาล - เกาะโอลคอน - ด้านเหนือเกาะโคบอย - แหลมโคบอย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง