ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันส์ เซนต์ปี 8 วัน 5 คืน

มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - สุสานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครม
ลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัท - ช้อปปิ้งตลาด Izmailovo - วิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ส - แปร์โร่ฮิลล์ - พระราชวังไม้มูรมันสก์ - ล่าแสงเหนือ - หมู่บ้านซามิ - ฮัสกี้ฟาร์ม - พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์อโลชา - มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาวเฮอมิเทจ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง