ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน

มอสโคว์ - ซากอร์ส - โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - สุสานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม - ฮัสกี้พาร์ค - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - วอร์คกิ้งสตรีทอารบัท - สแปร์โรว์ฮิลล์ - พระราชวังฤดูร้อนโคโรเมเนสโคว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง