ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน

มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - Poklonnaya Hill - ประตูชัย Triumphal Arch - พระราชวังเครม
ลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - สุสานเลนิน - MOSCOW CIRCUS - ช้อปปิ้งตลาด Izmailovo - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - พระราชวังฤดูหนาวเฮอมิเทจ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพุชกิ้น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง