ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซากอส Golden Ring 9 วัน 7 คืน

เที่ยวมอสโคว์ เมืองหลวงรัสเซีย มหานครแห่งความยิ่งใหญ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
ชมความสวยงามของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงเก่าแห่งจักรวรรดิรัสเซีย
ราชินีแห่งยุโรปเหนือ ที่งดงามราวกับภาพในจินตนาการ
เยือน Golden Ring วงแหวนทองคำของรัสเซีย ศูนย์กลางเก่าแก่แห่งอาณาจักรมัสโควีโบราณ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง