ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสก์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Aurora Hunting 7 วัน 5 คืน

มอสโคว์ มอสโคว์เซอคัส พระราชวังเครมลิน อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง
ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ช้อปปิ้งห้างกุม และถนนอารบัท
มูรมันสก์ ล่าแสงเหนือ Snow Village หมู่บ้านชนเผ่าซามิ ตกปลาบนน้ำแข็ง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง