ทัวร์รัสเซีย ซุปตาร์...มอสโคว์ GO ON! 5 วัน 3 คืน

ชาร์กอร์ส - พระราชวังเครมลิน  - วิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ - พระราชวังซาริซิน่า - ชมการแสดงละครสัตว์


 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง