ทัวร์ยุโรป Scandinavia Fjord Tout 10 D

กรุงโคเปนเฮเก้น เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมเมือง ปราสาทโรเซนบอร์ก เที่ยวกรุงออสโล สวนวิกเกอแลนด์ ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท นั่งรถไฟสายโรแมนติก ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น ล่องเรือสำราญ SILJA LINE เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง