ทัวร์ยุโรป Cool Switzerland 7D4N

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น
อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
ชม 4 ยอดเขา กอร์เนอร์กรัท - แมทเทอร์ฮอร์น - กลาเซียร์3000 - ทิตลิต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง