ทัวร์ยุโรป BEST OF EUROPE 8 วัน 5 คืน

พระราชวังแวร์ซายส์ - ถนนซองเอลิเซ่ย์ - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสคองคอร์ด - ขึ้นหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม -บรัสเซลส์ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร - จตุรัสดามสแควร์ - หมู่บ้านซานสคานส์ - โรงงานผลิตเนยแข็ง - วิหารโคโลญจน์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง