ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน

เมืองฮัลล์สตัทท์ - เดินเล่นเชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทปราก - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งเอ้าเลทปาร์นดอฟ - ถ่ายรูปพระราชวังเชินบรุนน์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง