ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

- ชมความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม
- ชิลๆถ่ายรูปกับ หอเอนปิซ่า
- ชมเกาะเวนิส
- ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์เซนต์มาร์ก
- เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโต
- ชม มหาวิหารแห่งมิลาน
- เยือนเขากรินเดอร์วาล เฟียร์ส สถานที่ถ่ายทำละคร ลิขิตรัก
- อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิตบริเวณ Schwaneplatz
- ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอร์ด ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ ช็องเอลิเซ่
- ล่องเรือบาโตมุชที่แม่น้ำแซน
- ช๊อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง