ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก 8วัน 5คืน

หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เมืองซาลบวร์ก - เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองเพิลเซ่น - เมืองแห่งเบียร์ดัง Pilsener Urqell - เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก - ปราสาทปราก - เมืองเบอร์โน่ - เมืองเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - พานดอร์ฟ เอ้าเลท


 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง