ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน เชก 8วัน 6คืน

ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - น้ำตกไรน์ - สตุ๊ทการ์ท
เมทซิงเก้น เอ้าเลท - โรเทนเบิร์ก  - นูเรมเบิร์ก - คาโลวี วารี
ปราก  

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง