ทัวร์ยุโรป สวิส ออสเตรีย เชก 8วัน 6คืน by LX

ขึ้นเขาสโตส - เมืองสไตน์ แอม ไรน์  - เมืองอินซ์บรูก
เมืองซาลบวร์ก - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ
เมืองเทลค์ - เมืองเจบิช - กรุงปราก - ชมปราสาทปราก  

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง