ทัวร์มาเลเซีย เบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

เบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน
เบตง – ไทรบุรี – อิโปห์ – เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์
ตำนานหลวงปู่ทวด : สักการะสถานที่ละสังขารหลวงปู่ทวด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง