ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ Superb Duo Plus MAL-SIN

- เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)
- บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์ ไม่ย้อนทาง
- นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
- สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์
- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
- ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง