ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

ปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน
ไทรบุรี – ปีนัง - อิโปห์ – เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง