ทัวร์มาเลเซีย ตรังกานู เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

ตรังกานู เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน
กลันตัน – ตรังกานู – ปาหัง – เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง