ทัวร์ภูฏาน SPECIAL BHUTAN 5วัน 4คืน

รถขนกระเป๋าบริการและเช็คอินให้ก่อนโดยที่ท่านไม่ต้องรอ (สำหรับ10ท่านขึ้นไป)
ระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก (สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
อาหารเสริมจากเมืองไทยอย่างน้อยมื้อละ 1 อย่าง
อาหารแต่ละมื้อจะมีเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2อย่าง ยกเว้นที่บนเขาตั๊กซัง
ทุกมื้อเช้าเราจัดเตรียมข้าวต้มและเครื่องเคียงสำหรับท่าน
น้ำดื่มวันละ 3 ขวด
บริการชา กาแฟหลังอาหารเที่ยงหรือเย็นวันละ 1 ครั้ง
รวมค่าม้าขึ้นวัดตั๊กซัง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง