ทัวร์พม่า ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง 1 วัน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี
เทพทันใจ
เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง