ทัวร์พม่า เที่ยวเมืองมะริด แคว้นตะนาวศรี 3 วัน

เที่ยวเมืองมะริด แคว้นตะนาวศรี 3 วัน
เมืองมะริด...เมืองแปดร้อยเกาะ เป็นเมืองเก่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพม่าบนชายฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ในแคว้นตะนาวศรี อันประกอบด้วย เมืองมะริด เมืองทวาย และเมืองบุเรงนองพอยต์ หรือเกาะสอง มีเมืองทวายเป็นเมืองหลวงของแคว้น เมืองมะริดเป็นเมืองท่าสำคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง