ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อิ่มบุญ 2วัน 1คืน

บูชา 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง
- พระนอนตาหวาน
- มหาเจดีย์ชเวดากอง
- สักการะเทพทันใจ เจดีย์โบตาทอง
- ตลาดสก๊อต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง