ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน

- ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ...มหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย)
- นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ ...พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์
- สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน
- พระนอนตาหวาน
- เจดีย์โบตะทาวน์
- เทพทันใจ
- สก๊อตมาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง