ทัวร์ฝรั่งเศส ROMANTIC FRANCE 8 วัน 5 คืน

กรุงปารีส - พระราชวังช็องบอร์ - ปราสาทเชอนงโซ - เมืองตูร์ - มงแซงต์มิเชล - วิหารมงแซงต์มิเชล - มหาวิหารรูอ็อง - ประตูชัยนโปเลียน - ถนนชองป์เอลิเซ่ - หอไอเฟล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง