ทัวร์ฝรั่งเศส IMPRESSION FRANCE 7 วัน 4 คืน

เข้าชมปราสาทเชอนองโซว์ - เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด - มงต์แซงต์มิเชล - แซงต์ มาโล - โบสถ์แซงต์ มาโล - ขึ้นหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ช้อปปิ้งชองป์เอลิเซ่ย์ - เข้าขมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - มหาวิหารพระหฤทัย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง