ทัวร์ตุรกี Luxury Turkey 9 วัน 7 คืน

1. บริการน้ำแร่บนรถ 1 ขวด ทุกวัน
2. บริการน้ำดื่ม1.5 ลิตร ต่อ 4 ท่าน ในมื้ออาหาร
3. FREE WIFI on Luxury bus
4. private boat for bosphorus tour
5. ขนมพื้นเมือง TURKISH DELIGHT ท่านละ 1 กล่อง
6. พักโรงแรมที่คัปปาโดเซีย 2 คืน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง