ทัวร์ดูไบ Delight Moscow 6 วัน 3 คืน

Delight Moscow 6 วัน
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท - วิหารเซนต์บาซิล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง