ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAPPY NEW YEAR 5D 3N

โตเกียว (นาริตะ) – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าความรัก – โกเทมบะ – ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – โอไดบะ – วัดอาสากุสะ – ชินจุกุ – ซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง