ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI TEN SNOW 5D 3N

โตเกียว (นาริตะ) – โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) - ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ –
โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ - ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ชินจุกุ – ดูประดับไฟที่ Germen Village – นาริตะ - วัดนาริตะซัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง