ทัวร์ญี่ปุ่น Kyushu All In One 6วัน 4คืน

สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอินเมืองเบปปุ-จิโงคุเมงุริ
[ชมบ่อน้ำ 3 บ่อ] – แช่น้ำแร่
สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-เมืองนางาซากิ –
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ
เมืองนางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ – เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน
อิสระ ช้อปปิ้ง เมืองฟุกุโอกะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง