ทัวร์ญี่ปุ่น KOMATSU NAGOYA ซุปตาร์ บ้านหิมะ ฟรีเดย์ 6D4N

บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเก่าแก่ พร้อมชมวิวเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น
เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
เดินชมเมืองเก่าคานาซาว่า ณ หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ
อิสระช้อปปิ้งจุใจเมืองนาโกย่า 1 วันเต็ม
พิเศษ!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น ในกระท่อมหิมะ
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง