ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โชว์เหนือ ปี2 6วัน 4คืน

ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ - shikisai no ("Snow Land")
คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ตลาดโจไก อิจิบะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง