ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka Sakura Amazing Premium 5วัน 3คืน

-ตลาดเช้าโยบูโกะ
-ปราสาทคาระซึ
-ภูเขาคากามิ
-โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
-ทะเลสาบคินริน
-หุบเขานรกจิโงคุดานิ
-บ่อทะเลนรก ยูมิจิโคคุ
-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่
-สวนไมซุรุ
-ร้านค้า DUTY FREE
-ย่านเทนจิน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง