ทัวร์ญี่ปุ่น ที่พัก 4 ดาว มีออนเซ็น ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 4วัน 3คืน

ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์
ลานสกีชิกิไซ-โรงงานชอคโกแลต-เมืองทาโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ชิมเค้กต้นตำรับ LEOTO-ย่านช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ศาลาว่าการเก่า-หอนาฬิกา-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าเลท-ซัปโปโร(ชิโทเซ่)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง