ทัวร์จีน T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6 วัน 5 คืน

T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH ที่สุด! กุ้ยหลินเมืองสวรรค์ ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกร นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ชมวิวสายน้ำและขุนเขาที่เซียงกง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง