ทัวร์จีน SHANGRI-LA - เต้าเฉิงย่าติง เมืองเก่า ลี่เจียง - สระมังกรดำ 6 วัน 5 คืน

แชงกรีล่า - เต้าเฉิงย่าติง - อุทยานย่าติง - โล่หยงไห่ - ทะเลสาบไข่มุก -ทะเลสาบนม
วัดซงจ้านหลิน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - สระมังกรดำ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง