ทัวร์จีน JIUZHAIGOU CHILL CHILL 6 วัน 5 คืน

• จิ่วจ้ายโกว ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา
• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”
• เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนซุนซีลู่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง