ทัวร์จีน ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

-ไหว้พระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
-เซินเจิ้นเยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคนท้องถิ่น รวมดูโชว์ตระการตา
-ฮ่องกงไหว้วัดดัง วัดแชกงหมิวและวัดหวังต้าเซียน ที่ชื่อดังของฮ่องกง
-ขึ้นรถรางชมวิวตึกฮ่องกง จุดที่สวยที่สุดของฮ่องกง
-อิสระช้อปปิ้งย่านดังจิมซ่าจุ่ยฮ่องกง และตลาดตงเหมิน เซินเจิ้น
-ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง, และเป๋าฮือ+ไวน์แดง ที่เซินเจิ้น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง