ทัวร์จีน เยือนถิ่นไท 12 ปันนา สัมผัสเส้นทางชุมชนไทลื้อ แห่งเมือง 4 วัน 3 คืน

สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยูง - หมู่บ้านเผ่าไอ้หนี - น้ำตกมังกรเก้าตัว - วัดป่าเจย์ - ล่องเรือแม่น้ำ โขงพร้อมดูโชว์ - หมู่บ้านไทลื้อ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ - เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง - นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง - เชียงรุ้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง