ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้...ทอดมันปู ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณอูเจิ้น 5 วัน 4 คืน (FM/MU)

เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ร้านผ้าไหม-ถนนเทียนจื่อฝาง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) วัดพระหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-เซี่ยงไฮ้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง